Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở một quần thể thực vật sinh sản hữu tính, xét cấu trúc di t

Ở một quần thể thực vật sinh sản hữu tính, xét cấu trúc di t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một quần thể thực vật sinh sản hữu tính, xét cấu trúc di truyền của một locut 2 alen trội lặn hoàn toàn là A và a có dạng 0,5AA + 0,2Aa + 0,3aa. Một học sinh đưa ra một số nhận xét về quần thể này như sau:

(1) Quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền với tần số alen trội gấp 1,5 lần tần số alen lặn.

(2) Có hiện tượng tự thụ phấn ở quần thể qua rất nhiều thế hệ.

(3) Nếu quá trình giao phối vẫn tiếp tục như thế hệ cũ, tần số kiểu gen dị hợp sẽ tiếp tục giảm.

(4) Nếu quần thể nói trên xảy ra ngẫu phối, trạng thái cân bằng được thiết lập sau ít nhất 2 thế hệ.

Số lượng các nhận xét KHÔNG chính xác là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

P : 0,5AA : 0,2Aa : 0,3aa

Quần thể không ở trạng thái cân bằng di truyền

Tần số alen A là 0,5 + 0,2/2 = 0,6

Tần số alen a là 0,4

Quần thể trên sẽ đạt trạng thái cân bằng sau 1 thế hệ ngẫu phối

Cấu trúc quần thể ở trạng thái cân bằng là : 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa

Kiểu giao phối của quần thể trên là  giao phối không ngẫu nhiên. Chưa thể khẳng định 100% đó là tự thụ phấn hoàn toàn

Quần thể giao phối không ngẫu nhiên làm giảm tỉ lệ kiểu gen dị hợp Aa

Vậy các phát biểu sai là (1) (2) (4)

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn