Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

ở một sinh vật nhân thực, xét 6 phân tử ADN tự nhân đôi một

ở một sinh vật nhân thực, xét 6 phân tử ADN tự nhân đôi một

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

ở một sinh vật nhân thực, xét 6 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 180 mạch pôlinuclêôtit mới lấy nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường nội bào. Hỏi mỗi phân tử ADN ban đầu đã nhân đôi mấy lần?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

gọi x là số lần nhân đôi của mỗi phân tử ADN

Số mạch đơn sau một số lần nhân đôi là: 180+12 = 192 mạch.

Ta có 

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn