Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một thời điểm, li độ của một vật dao động điều hòa bằng 80

Ở một thời điểm, li độ của một vật dao động điều hòa bằng 80

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một thời điểm, li độ của một vật dao động điều hòa bằng 80% của biên độ dao động thì tỉ số của động năng và thế năng của vật là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Li độ của một vật dao động điều hoà bằng 80% biên độ dao động : x = 0,8A

=> Tỉ số của động năng và thế năng :

({{{{rm{W}}_d}} over {{{rm{W}}_t}}} = {{{rm{W}} - {{rm{W}}_t}} over {{{rm{W}}_t}}} = {{rm{W}} over {{{rm{W}}_t}}} - 1 = {{{1 over 2}k{A^2}} over {{1 over 2}k{x^2}}} - 1 = {{{A^2}} over {{x^2}}} - 1 = {{{A^2}} over {{{left( {0,8A} right)}^2}}} - 1 = {9 over {16}})

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn