Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở ngô tính trạng chiều cao cây do 3 cặp gen không alen, phân

Ở ngô tính trạng chiều cao cây do 3 cặp gen không alen, phân

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở ngô tính trạng chiều cao cây do 3 cặp gen không alen, phân li độc lập qui định, cứ mỗi alen trội có mặt trong tổ hợp gen sẽ làm cho cây thấp đi 20cm. Cây cao nhất có chiều cao 210cm. Khi giao phấn giữa cây cao nhất với cây thấp nhất, thế hệ cây lai thu được sẽ có chiều cao thân là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cây cao nhất có kiểu gen aabbcc , cao 210 cm, giao phối với cây thấp nhất có kiểu gen AABBCC

F1: AaBbCc có 3 alen trội => có chiều cao: 150cm 

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn