Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở ngô, tính trạng chiều cao của thân do 3 cặp alen (A<sub>1<

Ở ngô, tính trạng chiều cao của thân do 3 cặp alen (A<sub>1<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở ngô, tính trạng chiều cao của thân do 3 cặp alen (A1a1, A2a2, A3a3) quy định. Mỗi gen lặn làm cây cao thêm 10cm, chiều cao cây thấp nhất là 80cm. Cho F1 dị hợp về 3 cặp gen giao phối với nhau, tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

F1 : AaBbDd  x  AaBbDd

Tỉ lệ kiểu hình 

Có 6 alen trội bằng 

Có 5 alen trội bằng 

Có 4 alen trội bằng 

Có 3 alen trội bằng 

Có 2 alen trội bằng 

Có 1 alen trội bằng 

Không có alen trội bằng

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn