Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở ngô, tính trạng chiều cao do 2 cặp gen Aa và Bb nằm trên 2

Ở ngô, tính trạng chiều cao do 2 cặp gen Aa và Bb nằm trên 2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở ngô, tính trạng chiều cao do 2 cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể khác nhau tương tác theo kiểu cộng gộp, trong đó cứ có mỗi gen trội làm cho cây cao thêm 20cm. Lấy hạt phấn của cây cao nhất thụ phấn cho cây thấp nhất (có chiều cao 130 cm) được F1, cho F1 tự thụ phấn được F2. Lấy ngẫu nhiên 2 cây ở F2, xác suất để thu được 1 cây có độ cao 190cm.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Cây cao nhất x cây thấp nhất : AABB x aabb

F1 : AaBb

F1 tự thụ

F2

Cây cao 190 cm có số alen trội là  = 3

Xác suất để lấy ngẫu nhiên 1 cây trong F2 đế cây đấy có độ cao 190cm là

Xác suất để lấy 2 cây ở F2 mà trong đó thu được 1 cây có độ cao 190 cm là

   = 37,5%.

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn