Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở ngô, tính trạng chiều cao do 3 cặp gen không alen tác động

Ở ngô, tính trạng chiều cao do 3 cặp gen không alen tác động

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở ngô, tính trạng chiều cao do 3 cặp gen không alen tác động theo kiểu cộng gộp (A,a); (B,b); (D,d) chúng phân ly độc lập và cứ mỗi gen trội khi có mặt trong kiểu gen sẽ làm cho cây thấp đi 20 cm, cây cao nhất có chiều cao 210cm. Ở khi cho các cây ở thế hệ lai (giữa cây cao nhất và cây thấp nhất) giao phấn với nhau thì tỷ lệ số cây có chiều cao 170 cm là bao nhiêu?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cây có chiều cao 170 cm là cây có 2 alen trội

Cây là kết quả phép lai giữa cây cao nhất và cây thấp nhất có kiểu gen AaBbDd

Tần số cây cao 170 cm thu được là:

  = 

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn