Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở người alen A quy định da bình thường trội hoàn toàn so với

Ở người alen A quy định da bình thường trội hoàn toàn so với

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở người alen A quy định da bình thường trội hoàn toàn so với alen a quy định da bạch tạng. Bệnh máu khó đông do alen lặn b nằm trên vùng tương đồng của NST giới tính X, alen B quy định máu bình thường. Cho sơ đồ phả hệ:

Biết bố người đàn ông ở thế hệ thứ ba không mang gen gây bệnh, không phát sinh đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Cặp vợ chồng III2-3  sinh người con đầu lòng không bị bệnh. Xác suất để người con đầu lòng không mang alen bệnh là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Xét bệnh bạch tạng : A bình thường >> a – bạch tạng

Thế hệ 2 bên chồng

Mẹ của người đàn ông thứ có :  bố mẹ bình thường và anh trai bị bệnh bạch tạng => vợ có kiểu gen  AA:  Aa

Bố người thứ 3 không có alen bệnh AA

=> Người đàn ông thế hệ thứ 3 có kiểu gen AA :  Aa

Xét bên vợ 3

Bố  mẹ bình thường => sinh ra con bị bệnh => Vợ 3 có kiểu gen AA :  Aa

Xác suất sinh con đầu long mang bệnh là :  x  = 

XS sinh con đầu lòng không mang alen gây bệnh là :  x  =

Xét bệnh màù  màu

Chồng có kiểu gen : XB Y

Vợ có kiểu gen  XA XA :  XA Xa

Sinh ra con bị  bệnh là :   x

XS sinh ra con  bình thường không mang alen bệnh là : 

XS sinh ra con bình thường và không mang alen bệnh là :  x  :  =  = 0.504 = 50.4%

Đáp án C

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn