Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở người, alen A quy định mũi cong là trội

Ở người, alen A quy định mũi cong là trội

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở người, alen A quy định mũi cong là trội hoàn toàn so với alen a quy định mũi thẳng; alen B quy định măt đen là trội hoàn toàn so với alen b quy định mắt xanh. Các locus này nằm trên các cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau.

Để sinh ra con có cả 4 lớp kiểu hình: Mũi cong, mắt đen : mũi cong, mắt xanh : mũi thẳng, mắt đen: mũi thẳng, mắt xanh thì có tối đa bao nhiêu kiểu gen của người bố có thể sinh ra các con như trên?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Xét tính trạng mũi

Để sinh ra người con có 2 loại kiểu hình mũi cong và mũi thẳng

→ người bố phải có ít nhất 1 alen lặn trong kiểu gen

→ người bố có thể có 1 trong các kiểu gen : Aa, aa

Tương tự, người bố có thể có 1 trong các kiểu gen Bb, bb

Để sinh ra con đủ 4 tổ hợp kiểu hình, người bố phải có thể có tối đa số kiểu gen là : 2 x 2 = 4

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn