Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn a nằm trên NST thường qui

Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn a nằm trên NST thường qui

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn a nằm trên NST thường qui định, bệnh máu khó đông do gen lặn b nằm trên NST giới tính X qui định. Ở một cặp vợ chồng, bên phía người vợ có bố bị bệnh máu khó đông, có bà ngoại và ông nội bị bạch tạng. Bên phía người chồng có bố mẹ đều bình thường, có chú bị bệnh bạch tạng nhưng ông bà nội đều bình thường. Những người khác trong gia đình đều bình thường. Cặp vợ chồng này sinh được một đứa con gái bình thường, xác suất để đứa con này mang alen gây bệnh là bao nhiêu? Biết rằng mẹ của người chồng không mang alen gây bệnh bạch tạng.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Xét bệnh bạch tạng :

-          Bên vợ :

Bà ngoại bị bạch tạng ó mẹ vợ có kiểu gen là Aa

Ông nội bị bạch tạng ó bố vợ có kiểu gen là Aa

Người vợ bình thường, nhưng chưa xác định chính xác được kiểu gen, có dạng là (1/3AA : 2/3Aa)

-          Bên chồng :

Bố chồng bình thường, người chú bị bạch tạng, ông bà nội bình thường

ð  Ông bà nội có kiểu gen là Aa

ð  Người bố chồng có dạng ( 1/3AA : 2/3Aa)

Người mẹ chồng không có alen bệnh AA

Vậy người chồng có dạng (2/3AA : 1/3Aa)

-          Cặp vợ chồng : (1/3AA : 2/3Aa) x (2/3AA : 1/3Aa)

Đời con theo lý thuyết là 5/9AA : 7/18Aa : 1/18aa

Con  bình thường mang alen bị bệnh chiếm tỉ lệ : 7/17

Con bình thường không mang alen gây bệnh là : 10/17

Xét bệnh máu khó đông :

-          Bên vợ : bố bị máu khó đông

ð  Người vợ có kiểu gen là XBXb

-          Người chồng bình thường có kiểu gen là XBY

-          Cặp vợ chồng : XBXb   x   XBY

Đời con theo lý thuyết : ¼ XBXB : ¼ XBXb :  ¼ XBY :  ¼ XbY

ð  Sinh ra con gái : 1/2  XBXB : 1/2 XBXb

Xác suất để cặp vợ chồng sinh được người con gái không mang alen bệnh (AAXBXB ) là: 10/17 x1/2 = 29,41%.

Vậy xác suất để người con mang alen gây bệnh là: 1 -  29,41% = 70,59%.

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn