Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở  người, bệnh điếc bẩm sinh do gen lặn nằm trên nhiễm sắc t

Ở  người, bệnh điếc bẩm sinh do gen lặn nằm trên nhiễm sắc t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở  người, bệnh điếc bẩm sinh do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định, bệnh  mù màu do gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Một cặp vợ chồng, có anh vợ bị mù màu, em vợ bị điếc bẩm sinh; mẹ chồng bị điếc bẩm sinh, những người khác trong gia đình không ai bị một trong hai hoặc bị cả hai bệnh này. Xác suất để đứa con trai đầu lòng của cặp vợ chồng này không bị đồng thời cả hai bệnh nói trên là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Xét bệnh  điếc bẩm sinh 

Vợ có em bị điếc bẩm sinh => Vợ có kiểu gen :  AA :  Aa

Chồng có mẹ bị điếc bẩm sinh => Chồng có kiểu gen Aa

Xác suất sinh con không bị bệnh là : 1 –   x  = 

Xét bệnh mù màu

Chồng bình thường XAY

Vợ có anh bị màu màu nên vợ có kiểu gen XAX : XAX 

Xác suất sinh con trai là 

Xác suất sinh con trai không bị bệnh mù màu :  x   = 

Xác suất sinh con trai không bị hai bệnh trên là :  x  :   = 

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn