Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

ở người, bệnh phênin kêtô niệu do gen lặn trên   NST thường

ở người, bệnh phênin kêtô niệu do gen lặn trên   NST thường

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

ở người, bệnh phênin kêtô niệu do gen lặn trên   NST thường quy định. Một quần thể người đang cân bằng di truyền có 84% số người mang gen gây bệnh. Tần số của alen a là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn