Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở người chuyển đoạn không cân giữa NST số 22' với NST số 9 t

Ở người chuyển đoạn không cân giữa NST số 22' với NST số 9 t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở người chuyển đoạn không cân giữa NST số 22' với NST số 9 tạo nên NST số 22 ngắn hơn bình thường gây nên


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Chuyển đoạn không cân giữa NST số 22 với NST số 9 tạo nên NST số 22 ngắn hơn bình thường ở người →Đột biến mất đoạn ở NST số 22 →sẽ gây nên bệnh ung thư máu ác tính

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn