Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở người gen a nằm trên NST thường gây bệnh bạch tạng, gen A

Ở người gen a nằm trên NST thường gây bệnh bạch tạng, gen A

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở người gen a nằm trên NST thường gây bệnh bạch tạng, gen A quy định người bình thường, quần thể đã cân bằng di truyền. Biết tần số alen a trong quần thể là 0,6. Có 4 cặp vợ chồng bình thường, mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh 1 đứa con. Xác suất để 4 đứa con sinh ra có đúng 1 đứa con bị bệnh là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cấu trúc quần thể là : 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa

Cặp vợ chồng bình thường, có dạng : 

Để sinh ra được con bị bệnh, cặp vợ chồng đó phải có kiểu gen Aa  x  Aa

 xác suất là 

   Xác suất để sinh đứa con bị bệnh là 

3 cặp vợ chồng còn lại, kiểu gen bất kì. Xác suất để 1 cặp vợ chồng sinh con không bị bệnh là :

  

Vậy xác suất đề bài cần tìm là

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn