Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

 Ở người, gen A quy định hói đầu, gen a quy định tóc bình th

 Ở người, gen A quy định hói đầu, gen a quy định tóc bình th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Ở người, gen A quy định hói đầu, gen a quy định tóc bình thường. Tính trạng này chịu ảnh hưởng bởi giới tính. Ở nam giới kiểu gen AA, Aa biểu hiện tóc hói, kiểu gen aa biểu hiện tóc bình thường. Ở nữ giới, kiểu gen AA biểu hiện tóc hói, kiểu gen Aa và aa biểu hiện tóc bình thường. Cho phả hệ của 1 gia đình như sau:

 

Khả năng cặp vợ chồng II7 và II8 sinh ra được 2 đứa con tóc bình thường và khác nhau về giới tính là bao nhiêu?

A.3/8

B.3/16

C.1/9

D.2/9


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

2 – aa , va 5 bị hói Aa

1 – không hói Aa

7- không bị hói có kiểu gen 1/2 Aa : 1/2 aa

8 – không bị hói aa

7 x 8 : (1/2 Aa : 1/2 aa) x aa

TH1 : Aa x aa => Aa : aa

Để sinh con tóc bình thường và khác nhau về GT : 1/2  x 1/2  x 1/2  x 2= 1/4

TH2 aa x aa => aa

Để sinh con bình thường khác nhau về giới tính là 1/2 

XS sinh con bình thường là : 1/2  x 1/2  + 1/2  x 1/4 = 1/4   + 1/16 = 1 /4 + 1/8 = 3/8

Đáp án A 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn