Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở người, gen M quy định mắt bình thường, gen m quy định mù m

Ở người, gen M quy định mắt bình thường, gen m quy định mù m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở người, gen M quy định mắt bình thường, gen m quy định mù màu (đỏ và lục). Mẹ (1) và bố (2) đều bình thường, sinh được một con trai (3) mù màu và một con gái (4) bình thường. Người con gái lớn lên lấy chồng (5) mù màu sinh được một người con gái (6) bình thường và người con gái (7) mù màu. Kiểu gen của người số (1), (4), (6) trong gia đình trên là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn