Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Ở người, gen quy định mù màu đỏ lục nằm trên NST X, không c

 Ở người, gen quy định mù màu đỏ lục nằm trên NST X, không c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Ở người, gen quy định mù màu đỏ lục nằm trên NST X, không có alen trênY. Bố bị bệnh, mẹ bình thường, họ có người con trai bị bệnh mù màu đỏ lục. Xác suất họ sinh đứa con thứ hai là con gái bị bệnh mù màu là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

 P :  x mẹ bình thường (

Con trai bị bệnh  nhận Xa từ mẹ → mẹ 

P :  x F: 1/4 XAY, 1/4, 1/4 1/4

Xác suất họ sinh đứa con thứ hai là con gái bị bệnh mù màu là:

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn