Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở người , gen tổng hợp một loại mARN được lặp lại tới 200 lầ

Ở người , gen tổng hợp một loại mARN được lặp lại tới 200 lầ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở người , gen tổng hợp một loại mARN được lặp lại tới 200 lần , đó là biểu hiện điều hòa hoạt động ở cấp độ


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Gen tổng hợp một loại mARN được lặp lại 200 lần đó là biểu hiện của điều hòa hoạt động cấp độ trước phiên mã 

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn