Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở người, tính trạng hình dạng lông mi do một gen có 2 alen n

Ở người, tính trạng hình dạng lông mi do một gen có 2 alen n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở người, tính trạng hình dạng lông mi do một gen có 2 alen nằm trên 1 cặp NST thường qui định, di truyền theo qui luật trội hoàn toàn. Xét một cặp vợ chồng: Người vợ lông mi cong có anh trai lông mi thẳng, bố và mẹ đều lông mi cong. Người chồng lông mi cong có em gái lông mi thẳng, bố và mẹ đều lông mi cong. Xác suất để cặp vợ chồng này sinh con đầu lòng lông mi cong là bao nhiêu?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Bố mẹ có lông mi cong sinh ra con trai có lông mi thẳng => Lông mi thẳng là tính trạng  lặn

A-   cong / a – thẳng

Người chồng và  vợ đều có  bố mẹ lông mi cong nhưng  có anh trai / em gái lông mi thẳng

ð Chồng và vợ đều có kiểu gen 1/3 AA : 2/3 Aa

ð Vợ chồng sinh con có lông mi thẳng khi cùng có kiểu gen Aa x Aa

ð XS sinh con lông mi thẳng  là : 2/3 x 2/3 x 1/4  = 1/9

ð XS sinh con có lông mi cong là : 1- 1/9 = 8/9

ð Đáp án A 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn