Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

: Ở người, xét các bệnh và hội chứng sau: 1.Bệnh ung thư má

: Ở người, xét các bệnh và hội chứng sau: 1.Bệnh ung thư má

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

: Ở người, xét các bệnh và hội chứng sau:

1.Bệnh ung thư máu                2. Bệnh máu khó đông   3. Hội chứng Đao

4. Hội chứng Claiphento                   5. Bệnh bạch tạng                   6. Bệnh mù màu

Có bao nhiêu trường hợp xuất hiện chủ yếu ở nam giới mà ít gặp ở nữ giới?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các trường hợp xuất hiện chủ yếu ở nam, ít gặp ở nữ là 2, 4, 6

Do các gen lặn trên NST X qui định hoặc do bộ NST giới tính qui định

XXY là hội chứng Claiphento chỉ xuất hiện ở  nam và không xuất hiện ở nữ

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn