Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở người xét các bệnh và hội chứng sau đây: (1) Bệnh thiếu m

Ở người xét các bệnh và hội chứng sau đây: (1) Bệnh thiếu m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở người xét các bệnh và hội chứng sau đây:

(1) Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm

(2) Bệnh pheninketo niệu

(3) Hội chứng Đao

(4) Bệnh mù màu đỏ và màu lục 

(5) Bệnh máu khó đông

(6) Bệnh bạch tạng

(7) Hội chứng Claiphento

(8) Hội chứng tiếng mèo kêu

Có mấy bệnh, hội chứng liên quan đến đột biến gen?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các bệnh liên quan đến đột biến gen là: 1,2,4,5,6

3,7 liên quan đột biến lệch bội

8 liên quan đến đột biến cấu trúc NST

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn