Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở người xét các bệnh và hội chứng sau đây: (1) Bệnh thiếu m

Ở người xét các bệnh và hội chứng sau đây: (1) Bệnh thiếu m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở người xét các bệnh và hội chứng sau đây:

(1) Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm           (5) Bệnh máu khó đông

(2) Bệnh pheninketo niệu                                  (6) Bệnh bạch tạng

(3) Hội chứng Đao                                               (7) Hội chứng Claiphento

(4) Bệnh mù màu đỏ và màu lục                       (8) Hội chứng tiếng mèo kêu

Có mấy bệnh, hội chứng liên quan đến đột biến gen?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các bệnh, hội chứng liên quan đến đột biến gen là : (1) (2) (4) (5) (6)

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn