Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở Nhật Bản,  nhân tố được xem là quyết định hàng đầu thúc đẩ

Ở Nhật Bản,  nhân tố được xem là quyết định hàng đầu thúc đẩ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở Nhật Bản,  nhân tố được xem là quyết định hàng đầu thúc đẩy kinh tế phát triển là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 55)

Có 6 nhân tố đưa đến sự phát triển của kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai. Trong đó, nhân tố con ngược đượcc coi là vốn quý nhất, là nhân tố quyết định hàng đầu.

Chọn đáp án: D

Ý kiến của bạn