Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở nhiệt độ phòng, trong bán dẫn Si tinh khiết có số cặp điện

Ở nhiệt độ phòng, trong bán dẫn Si tinh khiết có số cặp điện

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở nhiệt độ phòng, trong bán dẫn Si tinh khiết có số cặp điện tử – lỗ trống bằng 10-13 lần số nguyên tử Si. Số hạt mang điện có trong 2 mol nguyên tử Si là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Số hạt mang điện có trong 2 mol nguyên tử Si là N = 2.NA.10-13 = 1,205.1011 hạt.

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn