Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở nhóm động vật nào sau đây, giới đực mang cặp nhiễm sắc thể

Ở nhóm động vật nào sau đây, giới đực mang cặp nhiễm sắc thể

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở nhóm động vật nào sau đây, giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XX và giới cái mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Nhóm sinh vật giới cái mang bộ NST XY và giới đực có bộ NST XX là gà, chim bồ câu, bướm.

 Các động vật thuốc lớp thú có bộ NST giống người : giới đực mang bộ NST XY và giới cái có bộ NST XX

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn