Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở nơi Mặt Trời lên thiên đỉnh vào đúng giữa trưa tia sá

Ở nơi Mặt Trời lên thiên đỉnh vào đúng giữa trưa tia sá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở nơi Mặt Trời lên thiên đỉnh, vào đúng giữa trưa, tia sáng Mặt Trời sẽ tạo với tiếp tuyến bề mặt đất một góc là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 6, trang 22, SGK 10

Giải chi tiết:

Mặt trời lên thiên đỉnh là vào lúc 12 h, tia sáng mặt trời chiếu vuông góc với mặt phẳng trái đất tạo thành 1 góc 900

Chọn B

Ý kiến của bạn