Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở nước ta, những nơi có lượng mưa trung bình năm lên đến 300

Ở nước ta, những nơi có lượng mưa trung bình năm lên đến 300

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở nước ta, những nơi có lượng mưa trung bình năm lên đến 3000-4000mm là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn