Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở nước ta tỉ lệ gia tăng dân số giảm nhưng quy mô dân số vẫn

Ở nước ta tỉ lệ gia tăng dân số giảm nhưng quy mô dân số vẫn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở nước ta tỉ lệ gia tăng dân số giảm nhưng quy mô dân số vẫn ngày càng lớn là do:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn