Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở nước ta, vào đầu mùa hạ, gió mùa Tây Nam gây mưa nhiều cho

Ở nước ta, vào đầu mùa hạ, gió mùa Tây Nam gây mưa nhiều cho

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở nước ta, vào đầu mùa hạ, gió mùa Tây Nam gây mưa nhiều cho vùng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn