Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở ong mật, có 7 màu sắc mắt khác nhau do gen nằm trên NST th

Ở ong mật, có 7 màu sắc mắt khác nhau do gen nằm trên NST th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở ong mật, có 7 màu sắc mắt khác nhau do gen nằm trên NST thường quy định, mỗi màu do một gen lặn chi phối, đỏ gạch: ad, vàng cam: av, ngà : an, kem: ak, trắng: at, đen :ab, đỏ thắm : ac. Nếu chỉ xét riêng 7 alen lặn này thì số kiểu gen tối đa trong quàn thể là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ong mật  đực có  bộ  NST đơn bội n => có 7 kiểu gen

Ong cái lưỡng bội :  = 28 kiểu gen

Số kiểu  gen tối đa là : 28 + 7 = 35

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn