Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở phép lai ♂AaBb x ♀Aabb, đời con đã phát sinh một cây tứ bộ

Ở phép lai ♂AaBb x ♀Aabb, đời con đã phát sinh một cây tứ bộ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở phép lai ♂AaBb x ♀Aabb, đời con đã phát sinh một cây tứ bội có kiểu gen AAaaBBbb. Đột biến được phát sinh ở


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Trường hợp 1: Đột biến phát sinh trong quá trình giảm phân và thụ tinh.

+ ♂Aa x ♀Aa → AAaa = giao tử AA x aa hoặc giao tử Aa x Aa → cả đực và cái đều bị rối loạn giảm phân  I hoặc đều bị rối loạn giảm phân II.

+ ♂Bb  x ♀bb → BBbb = giao tử BB x bb hoặc Bb x Bb → giao tử BB được tạo ra từ con đực và rối loạn giảm phân II.

→ Từ sự phân tích trên thì cả con đực và con cái đều bị rối loạn giảm phân II.

- Trường hợp 2: Đột biến xảy ra ở lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử.

♂AaBb x ♀Aabb → hợp tử AaBb hợp tử AAaaBBbb → cơ thể AAaaBBbb.

=> Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn