Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở phép lai ♂AabbDd X ♀aaBbDd . Nếu trong quá trình tạo giao

Ở phép lai ♂AabbDd X ♀aaBbDd . Nếu trong quá trình tạo giao

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở phép lai ♂AabbDd X ♀aaBbDd . Nếu trong quá trình tạo giao tử đực, cặp NST mang cặp gen bb và cặp NST mang cặp gen Dd không phân li trong giảm phân I và cùng đi về một giao tử, giảm phân II diễn ra bình thường. Quá trình giảm phân của cơ thể cái diễn ra bình thường. Quá trình thụ tinh sẽ tạo ra các loại hợp tử đột biến.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Cơ thể đực tạo ra giao tử : AbbDd , a , abbDd , A =>  n + 1 +1  và n - 1 -1

Cơ thể cái diễn ra bình thường tạo giao tử n

Quá trình thụ tinh sẽ tạo ra hợp tử : 2n+1+1 và 2n-1-1

Thể ba kép và thể một kép

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn