Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở quê tác giả cây bần mọc ở đâu Hai bên đường Ven hai b

Ở quê tác giả cây bần mọc ở đâu Hai bên đường Ven hai b

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở quê tác giả, cây bần mọc ở đâu?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ nội dung bài đọc hiểu, đọc và tìm ý.

Giải chi tiết:

Ven hai bờ sông.

Chọn B.

Ý kiến của bạn