Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở ruồi giấm 2n = 8. Một ruồi đột biến có số lượng NST mỗi cặ

Ở ruồi giấm 2n = 8. Một ruồi đột biến có số lượng NST mỗi cặ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở ruồi giấm 2n = 8. Một ruồi đột biến có số lượng NST mỗi cặp như sau: Cặp số 2: có 1 chiếc; các cặp còn lại đều có 2 chiếc. Ruồi này thuộc đột biến:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đột biến số lượng NST : cặp số 2: có 1 chiếc; các cặp còn lại đều có 2 chiếc

↔ đây là đột biến thể 2n – 1 . Đột biến thể 1 nhiễm

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn