Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với

 Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với gen b quy định cánh cụt; hai cặp gen này cùng nằm trên 1 cặp NST thường. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng , gen quy định tính trạng màu mắt nằm trên NST X( không có trên Y). Cho giao phối giữa ruồi thân xám , cánh dài , mắt đỏ với thân đen cánh cụt mắt trắng thu được F1 100% thân xám cánh dài mắt đỏ. Cho F1 giao phối với nhau thu được F2 thấy xuất hiện 48,75% ruồi thân xám, cánh dài mắt đỏ. Cho các nhận định sau đây có bao nhiêu nhận định đúng?

(1) Con cái F1 có kiểu gen {{AB} over {ab}}{X^D}{X^d}

(2) Tần số hoán vị gen của cơ thể  {{AB} over {ab}}{X^D}Ylà 40%

(3) Tần số hoán vị gen của cơ thể F1 có hoán vị gen là 40%

(4) ở F2 tỷ lệ kiểu hình xám dài trắng là 16.25%

(5) Ở F2 tỷ lệ kiểu hình xám, ngắn, đỏ gấp 3 lần tỷ lệ xám, ngắn, trắng.

(6) Ở F2 tỷ lệ kiểu hình đen , ngắn, đỏ gấp 4,5 lần đen, dài , trắng.

(7) Ở F2 tỷ lệ kiểu hình đen, ngắn, trắng là 3.75%

(8) Ở F2 tỷ lệ kiểu hình xám, ngắn, trắng bằng đen, dài trắng.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Do F1 đồng hình xám, dài , đỏ => P có kiểu gen: => (1) đúng.

- F1 x F1 : F2: có 48.75% thân xám , cánh dài , mắt đỏ (A-B-D-) mà tỷ lệ ruồi mắt đỏ (D-) là 0,75 => A-B- = 0.65 => ab/ab= 0.65-0.5=0.15 mà ở ruồi giấm chỉ con cái mới có hoán vị gen, con đực cho 0.5 ab => con cái cho 0.3 ab => hoán vị gen ở con cái là 40% => (2) sai, (3) đúng

- ab/ab = 0.15 => A-bb = aaB = 0.25- 0.15= 0.1

- Con cái ở F1 cho các loại giao tử về 2 gen A,B với tỷ lệ là: AB = ab = 0.3; Ab = aB = 0.2

- Tỷ lệ xám, dài trắng ( A-B-dd) = 0.65 (A-B-) x 0.25 = 16.25% => (4) đúng

- Tỷ lệ xám , ngắn, đỏ (A-bbD-)= 0.1(A-bb) x 0.75= 0.075; tỷ lệ xám, ngắn trắng (A-bbdd) = 0.1 x0.25=0.025 => (5) đúng

- Tỷ lệ đen, ngắn, đỏ (aabbD-) = 0.15 x 0.75= 0.1125; tỷ lệ đen, dài trắng (aaB-dd) = 0.1 x 0.25 = 0.025 => tỷ lệ kiểu hình đen , ngắn, đỏ gấp 4,5 lần đen, dài , trắng. => (6) đúng

- Tỷ lệ đen ngắn trắng ở F2: 0.15 ab/ab x 0.25 = 0.0375 => (7) đúng.

- tỷ lệ kiểu hình xám, ngắn, trắng (A-bbdd) = đen, dài trắng (aaB-dd) = 0.1 x 0.25 = 0.025 => (8) đúng

vậy có 7 ý đúng.

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn