Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở ruồi giấm, gen A quy định tính trạng thân xám, a: thân đen

Ở ruồi giấm, gen A quy định tính trạng thân xám, a: thân đen

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở ruồi giấm, gen A quy định tính trạng thân xám, a: thân đen,B: cánh dài, b: cánh ngắn. Các gen di truyền liên kết . Tiến hành lai phân tích ruồi cái F1 dị hợp tử, ở F2 thu được 41% mình xám, cánh ngắn; 41% mình đen, cánh dài; 9% mình xám, cánh dài; 9% mình đen, cánh ngắn . Nhận định nào dưới đây là không đúng

 

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ta có kiểu hình ở ở F2 thu được 41% mình xám, cánh ngắn; 41% mình đen, cánh dài; 9% mình xám, cánh dài; 9% mình đen, cánh ngắn 

=> Ab = aB = 0.41 ; ab = AB = 0.09 

=> kiểu gen của ruồi cái là : .

Lai phân tích các cá thể có tỉ lệ thấp => do giao tử  hoán vị gen

Tần số hoán vị gen là : 9 + 9 = 18 %.

Tần số hoán vị gen được tính bằng tổng các kiểu hình giống bố mẹ 

=> B sai 

Đáp án B 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn