Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở ruồi giấm, một học sinh quan sát quá trình giảm phân hình

Ở ruồi giấm, một học sinh quan sát quá trình giảm phân hình

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở ruồi giấm, một học sinh quan sát quá trình giảm phân hình thành giao tử của một tế bào sinh dục có kiểu gen AaBbfrac{De}{dE}XHY từ đó ghi vào sổ thí nghiệm một số nhận xét sau:

(1) Quá trình giảm phân hình thành giao tử sẽ tạo ra 4 tinh trùng mang các tổ hợp NST khác nhau.

(2) Hiện tượng hoán vị xảy ra đối với cặp NST chứ 2 cặp gen frac{De}{dE} tạo ra 4 loại giao tử riêng biệt liên quan đến cặp NST này.

(3) Nếu tạo ra loại giao tử ABDeY thì nó sẽ chiếm tỉ lệ 1/2 trong tổng số giao tử được tạo ra.

(4) Alen H  chi phối kiểu hình trội, di truyền liên kết giới tính, có thể xuất hiện ở cả giới đực và giới cái.

Số nhận xét chính xác là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

1 tế bào sinh dục có kiểu gen 

Do ở ruồi giấm, ruồi giấm đực không xảy ra hoán vị gen

ð 1 tế bào sinh dục giảm phân tạo ra 2 loại tinh trùng có tổ hợp NST khác nhau. Mỗi loại có 2 tinh trùng ó chiếm tỉ lệ 1/2

ð (1) và (2) sai.

(3) Đúng

(4) Đúng . Do alen H nằm trên NST X nên nó xuất hiện ở cả XX và XY

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn