Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở sinh vật nhân thực, các gen nằm ở tế bào chất

Ở sinh vật nhân thực, các gen nằm ở tế bào chất

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở sinh vật nhân thực, các gen nằm ở tế bào chất


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ở sinh vật nhân thực, các gen nằm ở tế bào chất chủ yếu được mẹ truyền cho con qua tế bào chất của trứng

Nguyên nhân là do tinh trùng của bố khi xâm nhập vào trứng xong chỉ truyền nhân của mình vào, do đó không có vai trò trong quyết định các gen di truyền qua tế bào chất

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn