Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở sinh vật nhân thực, cho các cấu trúc và quá trình sau: (1

Ở sinh vật nhân thực, cho các cấu trúc và quá trình sau: (1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở sinh vật nhân thực, cho các cấu trúc và quá trình sau:

(1) Phân tử ADN mạch kép.          (2) Phân tử tARN.                  (3) Phân tử prôtêin.

(4) Quá trình dịch mã.                    (5) Phân tử mARN.                (6) Phân tử ADN mạch đơn.

Nguyên tắc bổ sung (G – X, A – U và ngược lại) có trong cấu trúc và quá trình


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Phân tử ADN kép không có nu U mà có nu T, có nguyên tắc kết cặp bổ sung A - T, G - X

Phân tử protein không thể hiện nguyên tắc bổ sung

Phân tử mARN hay phân tử ADN mạch đơn đều là mạch đơn nên cũng không thể hiện nguyên tắc bổ sung

Phân tử tARN có những đoạn mạch kép thể hiện nguyên tắc bổ sung A – U, G – X

Quá trình dịch mã có sự kết cặp bổ sung giữa các bộ ba đối mã trên tARN và bộ ba mã sao trên mARN

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn