Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở sinh vật nhân thực, loại đột biến nào sau đây xảy ra ở cả

Ở sinh vật nhân thực, loại đột biến nào sau đây xảy ra ở cả

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở sinh vật nhân thực, loại đột biến nào sau đây xảy ra ở cả trong nhân và ngoài nhân?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ở sinh vật nhân thực, loại đột biến đột biến điểm. xảy ra ở cả trong nhân và ngoài nhânĐáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn