Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở sinh vật nhân thực, nguyên tắc bổ sung giữa G-X, A-U và ng

Ở sinh vật nhân thực, nguyên tắc bổ sung giữa G-X, A-U và ng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở sinh vật nhân thực, nguyên tắc bổ sung giữa G-X, A-U và ngược lại được thể hiện trong cấu trúc phân tử và quá trình nào sau đây?

(1) Quá trình phiên mã,   

(2) Phân tử tARN,   

(3) Phân tử rARN,     

(4) Quá trình dịch mã.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Qua trình phiên mã tuân  theo nguyên tắc Ag – U , Gg – X ; Xg- G và Tg – A

Các quá  trình còn lại có thể  hiện nguyên tắc bổ sung giữa G-X, A-U

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn