Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở sinh vật nhân thực, thành phần nào sau đây không tham gia

Ở sinh vật nhân thực, thành phần nào sau đây không tham gia

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở sinh vật nhân thực, thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ở sinh vật nhân thực mARN sơ khai không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mãĐáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn