Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở sinh vật nhân thực, xét một phân tử mARN trưởng thành dài

Ở sinh vật nhân thực, xét một phân tử mARN trưởng thành dài

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở sinh vật nhân thực, xét một phân tử mARN trưởng thành dài 5100A0 và có tỷ lệ các loại nuclêôtit là: A : U : G : X = 1:2 :3 :4. Biết mã kết thúc trên phân tử mARN đó là UGA. Khi phân tử mARN đó làm khuôn để tổng hợp một chuỗi pôlipeptit, số nuclêôtit các loại trong các bộ ba đối mã của các phân tử tARN đến khớp bổ sung với các bộ ba trên phân tử mARN là bao nhiêu?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

1 phân tử mARN có chiều dài là 5100 A0 => N = 1500 nucleotit, tỷ lệ A : U : G : X = 1:2 :3 :4 nên ta tính được số lượng nucleotit mỗi loại. A=150,U=300,G=450,X=600

Mà mã kết thúc là UGA (mã kết thúc không mã hóa cho aa nào => không có bộ ba đối mã tương ứng trên tARN) 

=> số nucleotit mỗi loại trong các bộ ba đối mã trên tARN là: . U= 149; A= 299; G=600; X=449.

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn