Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở tế bào nhân thực lipit được tổng hợp từ lưới nội chất

Ở tế bào nhân thực lipit được tổng hợp từ lưới nội chất

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở tế bào nhân thực, lipit được tổng hợp từ


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ở tế bào nhân thực, lipit được tổng hợp từ lưới nội chất trơn.

Chọn A

Ý kiến của bạn