Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở thỏ, gen A qui định lông trắng trội hoàn toàn so với alen

Ở thỏ, gen A qui định lông trắng trội hoàn toàn so với alen

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở thỏ, gen A qui định lông trắng trội hoàn toàn so với alen a qui định lông đen, cho phép lai P: Aa x Aa. Biết quá trình giảm phân và thụ tinh diễn ra bình thường, trong một lứa thỏ có 4 con thì xác suất để có được 3 con thỏ trắng, 1 con thỏ đen là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn