Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở thực vật thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực c

Ở thực vật thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở thực vật, thụ tinh


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ở thực vật, thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực của hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái trong noãn để tạo thành hợp tử.

Chọn A

Ý kiến của bạn