Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở trạng thái cơ bản cấu hình e nguyên tử của nguyên tố X là

Ở trạng thái cơ bản cấu hình e nguyên tử của nguyên tố X là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở trạng thái cơ bản cấu hình e nguyên tử của nguyên tố X là 1s22s22p63s23p4. Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn