Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở Việt Nam mạng điện xoay chiều dân dụng có điện áp hi

Ở Việt Nam mạng điện xoay chiều dân dụng có điện áp hi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở Việt Nam, mạng điện xoay chiều dân dụng có điện áp hiệu dụng là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết đại cương dòng điện xoay chiều

Giải chi tiết:

Ở Việt Nam, mạng điện xoay chiều dân dụng có điện áp hiệu dụng là 220 V

Ý kiến của bạn