Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở vùng miền núi nước ta dịch vụ còn nghèo nàn là do Địa

Ở vùng miền núi nước ta dịch vụ còn nghèo nàn là do Địa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở vùng miền núi nước ta dịch vụ còn nghèo nàn là do


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 13 – Vai trò, sự phát triển và phân bố dịch vụ

Giải chi tiết:

Sự phân bố dịch vụ phụ thuộc chặt chẽ vào phân bố dân cư và sự phát triển sản xuất.

Miền núi có dân cư thưa thớt, kinh tế kém phát triển, chủ yếu là tự cung tự cấp nền các hoạt động dịch vụ kém phát triển, nghèo nàn.

Chọn D

Ý kiến của bạn