Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

OE.OS = R2.

OE.OS = R2.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

OE.OS = R2.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Do SA là tiếp tuyến của (O; R) nên SA⊥AO.

Do SA, SB là hai tiếp tuyến của (O; R) nên ∆SAB cân tại S có SO là phân giác => SO là đường cao

=> SO ⊥ AB tại E.

Xét tam giác vuông SAO có AE là đường cao nên AO2 = OE.OS hay OE.OS = R2.

 

Ý kiến của bạn